FC2 Video
FC2 Video
Android Phiên bản 2.4.0
Truy cập từ máy Android và tải về Hiển thị mã QR

Bạn có thể xem Video bằng ứng dụng trên cả máy không ứng dụng với Flash.

Tìm Video bằng từ khóa, thêm Video ưa thích vào Album

Dễ đàng tìm kiếm Video muốn xem bằng tựa đề Video, tên người đăng lên.
Xem lại Video đã xem từ lịch sử xem hoặc từ chức năng Album.
Sửa đổi được nội dung Album.

Tải Video vừa quay bằng máy điện thoại lên ngay.

Tải lên Video quay từ máy Android.
Cài đặt được phạm vi công khai.

  • Xem Video mới / Video được chú ý
  • Tìm kiếm Video / người sử dụng
  • Quản lý album
  • Tải video lên - Sửa nội dung video
  • Cài đặt không hiển thị thể loại người lớn
  • Chỉnh sửa Thông tin Người dùng
  • Phát/Mua Video để Bán
  • Follow (Thêm vào ưa thích)
  • Chức năng tìm kiếm chi tiết (Chỉ dành cho Thành viên Trả phí)
  • Yêu cầu

Hiện nay đang xuất hiện ứng dụng FC2 Video Android không phải phát hành từ FC2.
Nếu dùng ứng dụng không do chính FC2 phát hành sẽ có khả năng làm cho thông tin cá nhân bị lộ ra ngoài. Xin quý khách chú ý.

Truy cập từ Smartphone

Quét mã QR bên dưới
truy cập trang này từ điện thoại thông minh