Dịch vụ FC2 trên smartphone !

Tại FC2 App, chúng tôi có ứng dụng của các dịch vụ FC2 dành cho Smartphone, cung cấp cho người sử dụng môi trường sử dụng thoải mái.

Ứng dụng đang được công khai

Thông báo

2022-09-27
[Android] FC2 Live (v2.4.4) đã được ra mắt !
2021-11-19
[Android] FC2 Live (v4.6.7) đã được ra mắt !
2021-11-10
[Android] FC2 Live (v4.6.6) đã được ra mắt !
2021-10-14
[Android] FC2 Live (v2.4.3) đã được ra mắt !
2021-10-13
[Android] FC2 Live (v4.6.5) đã được ra mắt !